Прием на првачињата во Детската организација Галерија од приемот на првачињата во Детската организација.
Прием на првачињата во Детската организација
SCHOOL BAZZAR 2013 Во основното училиште Јосип Броз Тито Валандово се одржа SCHOOL BAZZAR 2013 , каде што сите класови продаваа разновидна храна.
SCHOOL BAZZAR 2013