биланс на состојби

Докулко сакате да го видете билансот на состојба притиснете на подвлечениот текст:

Биланс на состојба 2016