Избор на лого и постер за проект

Избор на лого и постер за проектот CHANGE DETECTIVES / DEGISIM DEDEKTIFLERI во кој учествува и нашето училиште ООУ „Јосип Броз Тито“ – Валандово, со учество на наставникот Павле Павлов.