Распоред на часови во Пирава

Распоред на часовите за ООУ „Јосип Броз Тито“ – Валандово во подрачното училиште ПОУ „Гоце Делчев“ – Пирава за учебната 2023/2024 година