Распоред на часови во Пирава

Распоред на часовите за ООУ „Јосип Броз Тито“ – Валандово во подрачното училиште ПОУ „Гоце Делчев“ – Пирава за учебната 2022/2023 година