Ескурзии

Екскурзија IX одделение

       На ден 09.11.2017 год. учениците од ООУ ,,Јосип Броз Тито“-Валандово како и подрачните училишта се упатија на тродневна екскурзија кон  западните делови на Македонија заедно со класните раководители. Во периодот од 09.11-11.11.2017 ги посетија големиот број на знаменитости кои се карактериостични за западните делови на нашата држава.

Екскурзија VI одделение

      Како и секоја година, и оваа година во тек се подготовките за дводневната екскурзија која треба да ја проследат шесто одделенците во месец Мај.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *