Информации од јавен карактер

За да ја видете систематизацијата на училиштето одете на:

*www.ooujbt.edu.mk/систематизација

За да ја видете самоевулацијата на училиштето одете на:

*www.ooujbt.edu.mk/самоевулација

За да го видете статутот на училиштето одете на:

*www.ooujbt.edu.mk/статут

За да го видете годишниот план за јавни набавки одете на:

*www.ooujbt.edu.mk/годишен план за јавни набавки

За да го видете билансот на состојби одете на:

*www.ooujbt.edu.mk/биланс на состојби

За да видете дел од годишната програма одете на:

*www.ooujbt.edu.mk/годишна програма

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *