Одделенски раководител

   Одделенски раководител

  Одделенските раководители во нашето училиште работат во две смени. Првата смена е од 08:00-13:00 часот, а втората смена од 13:00-18:00.

Одделенски раководители се:

  • ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ

-Даниела Виларова  -Катерина Гугуљанова

  • ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ

-Ѓурѓа Ризова  -Жаклина Жабокова

  • ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ

-Станка Петрушева -Виолета Гошева

  • ЧЕТВРТО ОДДЕЛЕНИЕ

-Гунче Лазарова  -Офелија Ѓоргиева

  • ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ

-Тодорка Котевска – Каменка Николова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *