Распоред на часови во Валандово

Распоред на часовите за ООУ „Јосип Броз Тито“ – Валандово во централното училиште во Валандово за учебната 2022/2023 година