Подрачни училишта

ООУ „Јосип Броз Тито“ – Валандово има едно централно и шест подрачни училишта на територијата на општина Валандово.

  • ООУ „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ – ВАЛАНДОВО
  • ПОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ПИРАВА
  • ПОУ „ДАМЕ ГРУЕВ“ – БРАЈКОВЦИ
  • ПОУ „НАМ’К КЕМАЛ“ – ЧАЛАКЛИ
  • ПОУ „ЈЕНИ ЃУН“ – БАШИБОС
  • ПОУ „МОША ПИЈАДЕ“ – ДЕДЕЛИ
  • ПОУ „ЦВЕТАН ДИМОВ“ – КАЗАНДОЛ