Распоред на часови во Чалакли

Распоред на часовите за ООУ „Јосип Броз Тито“ – Валандово во подрачното училиште ПОУ „Нам’к Кемал“ – Чалакли за учебната 2023/2024 година